Kurulus Osman Season 3 Episode 68 In Urdu Subtitles Free

Kurulus Osman Season 3 Episode 68 English Subtitles Kimin hainliğidir bu? Kimin? Saldırı sırasında Rogatus’un bayraklarını gördük beyim. Karayel’i getiresin Göktuğ. Eyvallah beyim. Pusu var! Kalleşler Turgut Bey’in erlerine saldırıyorlar. Haydi! Turgut Bey’e… …emanetlerini götüreceğiz. Cenazeler gömülsün. Hainlerin mezarları kazılsın. Kurulus Osman Season 3 Episode 68 In Urdu SubtitlesBuyruğundur Beyim. Beyim

… …Karayel. Hadi kardeşlerim hadi! Vare. Karayel. Ağabey. Ağabey. Benim haneme gelip Karayel’ime kıydılar. Benim can yoldaşım… …kanatlarımı kestiler ağabey. Bize derler ki… …sizi burada koymayız. Soluğumuz ensenizdedir derler. Şimdi Oba’ya geleni… …Alp’in hatası… …başındakiyle görülür. Su uyur… …lakin düşman uyumaz Sen Subaşısın. Ne diye uyursun? Boran! Beyim. Atlar hazır mıdır? Hazırdır Beyim. Vakit kaybetmeden tez yola düşeceğiz. Şafak sökmeden Turgut Bey’in obasına varırız. Şehitlerimizi bekletmek olmaz.

Kurulus Osman Season 3 Episode 68 In Urdu Subtitles

O Koses keferesinin kellesini alacağız. Koses’in olduğu belli değildir. Bu işin içinde başka bir iş var. Hele bir toz duman dağılsın. Hele bir toz dumanın dağılmasını bekleyesin. Diyesin bana o vakit kimdir? Kimdir Osman Bey? Diyeceğimi dedim. Alplerin şehit olmuştur. Onlar da hepimizin istediği o kutlu makama ulaştılar. Şimdi acını yaşayasın Şehitlerimiz ölmez. Madem diyeceklerin bu kadardır …eyvallah Osman Bey. Eyvallah.

Bekleyecek miyiz Beyim? Bu daveti neye borçluyum Gündüz Bey? Aman diyeyim, aman diyeyim bilmezden gelmeyesin Tekfur Rogatus… …Turgut Bey’in Alplerine sen mi kıydın? Ne? Ne diyorsunuz Gündüz Bey? Ben… Hesabın tek değil Tekfur… …hesabın tek değil Evvelden Turgut Bey’in Alpleri… …şimdi de

Osman Bey’imizin atı öldürüldü. Anlamıyorum… …ben… …neden böyle bir şeyi yapayım? İyi. Lakin diyeceğini bana demeyeceksin. Osman Bey’imize dersin… …gün batmadan seni obada bekleriz Tekfur. Boran! Tez Mihail Koses’e varasın. Harmankaya dönüşü hainler bize saldırdı diyesin. Bakalım bu mesele ile ilgili bir malumatı var mıymış? Eyvallah Beyim. Lakin… Cevabı dil vermezse… …el verir… …göz verir …mutlaka bir yanı verir. İyi gözleyesin.

Eyvallah Beyim. Demek asker olmak istiyorsunuz… …öyle mi? Evet efendim. Âlâ. İşte size kabiliyetinizi göstermek için bir fırsat. Saldır. Ne yapmalıyım? Ha? Bana saldırmanız için yalvarmalı mıyım? Hıı… …yoksa o boş kafalarınızı değersiz bedenlerinizden ayırmalı mıyım? Ne bakıyorsun?

Kurulus Osman Season 3 Episode 4 In Urdu Subtitles Makki Tv

Saldır! Kutsal savaş yaraları her daim bir nişan gibi gururla taşınmalıdır. Alın bunları götürün, gözüm görmesin. Kabiliyetleri gün yüzüne çıkana kadar da çalıştırın. Ve asla nazik davranmayın. Vay sen burada mıydın? Aklı kadar kılıcı da keskin olan biri işte benim abim… …sen ki Bizans’a imparator olacak kadar kudretlisin. Fakat yine de beni, Turgut gibi küçük bir Oba Bey’inin kaçırmasına izin verdin. Ama nihayetinde kardeşimi geri aldım değil mi?

İşte burada karşımdasın. Evet karşındayım ama Turgut beni kaçırmanın bedelini ödemedi. Hiç o kadar emin olma benim güzel kardeşim. Efendim… …dinliyorum Gesto. Her şey istediğiniz gibi ilerliyor. Saldırı yerinde bize ait hiçbir iz yok. Üstelik herkes Turgut’un Alplerini öldürenleri Rogatus’un askerleri sanıyor. Yine rakiplerini alt etme konusunda pek iyisin. Bey bozuntusu Alplerini kaybederek bedelini ödedi.

Üstelik? Bunu yapanı Rogatus Laskaris olarak gösterdin. Zekan bazen baş döndürücü olabiliyor. İşte benim abim. Fakat şimdi daha önemli bir sorunumuz var. İmparator benden Gregor’u bulmamı istedi ve benimse elim hala boş. Sence nerede olabilir? Rogatus’ta değil eminim Katalanlar onlara göz bile açtırmadı. Ya Nikola? Papaz Gregor onun elinde olamaz mı? Nikola’nın elinde olsa imparatora çoktan teslim etmişti.

Kurulus Osman Season 3 Episode 68 English Subtitles

Haklısın. Nikola imparatorun gözüne girebilme ihtimali varken bunu ertelemezdi. O zaman kim? Aklında başka biri var mı? Rogatus ve Nikola değilse… …bu civarda bunu yapabilecek tek bir kişi var o da Kayı Beyi Osman. Fakat önce emin olmam lazım. Bunun içinse tek bir yol var. Turgut Bey’in Alplerine de kıyarlar koç ovamıza girip Bey’in atına da kıyarlar. Şu başımıza neler geldi hatunlar ne günlere kaldık.

Pusat çekip gelenden değil gizlice yaklaşandan kork demişler. Günahsız hayvanattan ne isterler? Ne isteyecekler Ayşe Hatun akıllarınca gözdağı verirler. Osman Bey bu ettiklerini yanlarına koymayacaktır evvel Allah. Ana? Oturun kızlar. Koymayacak elbet koymayacak.

Onlar Osman’ımın kanadını kesik sanırlar… …lakin Osman’ım Hüma kuşu gibi yeniden ayaklanacak yeniden şahlanacak inşallah. Şahlanacak ana inşallah. İnşallah. Gayrı anası da yanındadır. Şimdi Hatunlar işimizin başına dönme vaktidir. İznik tacirleri Kayı’nın meşhur kilimlerini isterler. Sayı çok, vakit azdır. Tez elden işimizin başına dönmemiz icap eder. Gayrı söz Bala Hatun’dadır. Hepiniz bilirsiniz ki kilimhanenin sorumlusu odur. Buyur Bala.

Kurulus Osman Episode 68

Ya sabır! Hayırdır Gonca, ne oldu? Ne diye beklersiniz böyle? Malhun Hatun, kilimleri dokusunlar diye obasından hatunlar getirtmiş. Başlarına da Gökçe kızı koymuş. Biz şimdi ne edelim Bala Hatun? Bilecik’in ustaları meşhurdur Osman Bey. Harmankaya askerlerinin tuttuğu kalkanların ayınısını yapabilirler. Koses işte size böyle bir tuzak kurdu. Bu tuzağa düşmeyin. Ben, askerlerime obanıza salırma emri verseydim… …bunu Koses’ten bilmez miydiniz? Kurulus Osman Episode 68 Kurulus Osman Season 3 Episode 4 Urdu Subtitles

Bilmezdim Rogatus… …lakin bunca seyirliğe lüzum yoktur. Eğer ki hainliği senin ettiğinde emin olaydım… …şimdi karşımda konuşuyor olmazdın. Peki, Gündüz Bey’in daveti… …ben Koses’in oyununa düştüğünüzü zannetmiştim. Aramızdaki onca ticarete… …dostluğa rağmen o oyuna– Kurulus Osman Episode 68

Kurulus Osman Season 3 Episode 4 In Urdu Subtitles Makki Tv
Kurulus Osman Season 3 Episode 4 In Urdu Subtitles Makki Tv

Bundan gayrı bunu unutmayasanız. Hepinizden töreye uygun davranmanızı isterim. Bala Hatun, Osman Bey seni ünletir. Müsaadenle Ana. Abimin sizi ziyaret etmek istediğini öğrenince bizzat gelin teşekkür etmek istedim. Sağ olun, beni o barbarın elinden kurtardınız. Turgut Bey düşündüğünüz gibi biri değildir… …aksine yürekli bir Türkmen Beyidir. Destur var mıdır Beyim? Gelesin.

Bala Hatun… …Bala Hatun benim hanımımdır. Harmankaya Tekfur Mihail Koses… …ve kardeşi Mari. Hoş gelmişler. Bala misafirimizle ilgilenesin. Buyurun, size obayı gezdireyim. Diyesin hele Mihail Koses… …askerlerin parmağını sormak için mi geldin? Elbette hayır Osman Bey… …işe yaramaz birkaç asker parmağından oldu diye sizinle aram açılsın istemem. Ayrıca iyi yetişmiş askerler olsalardı böyle basit bir tuzağa düşmezlerdi.

Alplerinizden Boran… …Rogatus’un size saldırmaya cüret ettiğinden bahsetti. Öyle Koses… …öyle. Ragatus’un bu saldırgan tavıları bütün Bitinya’nın düzenini bozuyor. Üstelik desteklenecek hiçbir tarafı da yok. Yanında olduğumu bilmeni isterim. Sevmedim. Zira orantı önemli. Öyle değil mi Harakus? Tuğrul Beyin sağ tarafını tıpkı sol tarafında olduğu gibi… …

sert ve keskin darbelerle renklendirelim. Kafi! Evet. Uyum… …uyum severim. Ne sandın Turgut Bey? Mari’ye yaptıklarından sonra obanda sessiz,sedasız, huzur içinde yaşayacağını mı zannettin?

Barbarossa Episode 6 In Urdu || Barbaroslar 6 English Free
Barbarossa Episode 6 In Urdu || Barbaroslar 6 English Free
Kurulus Osman Season 3 Episode 3 With Urdu Subtitles
Kurulus Osman Season 3 Episode 3 With Urdu Subtitles

Pişman ederim. Öldüresin beni. Haha! Yeter! Yeter! Yeter, tamam. Haydi. Haydi. Yeter. Kardeş… …ben yoruldum, lime lime ettim. Kelamını sana etti. Benim yumruğumun kudreti olmasın kardeş. Haydi. Konuş! Konuş! Konuş, kim?

Konuş, konuş! Kim? Koses. Kim? Mihail Koses. Osman şeytanın ta kendisi. Beni bile şaşırtmayı başardı. Kurduğu tuzak… …kusursuzdu. Yani… …Osman’ın kurduğu tuzaktan…. …kaçmak imkansızdı diyorsun öyle mi, Halnselmo? Peki…

Kurulus Osman Season 3 Episode 4 Urdu Subtitles

bizim kurduğumuz asıl tuzak… …o nasıl gidiyor, işliyor mu? İşliyor tabi. Biliyor musun Tekfur Rogatus? Koses’ten çok daha cömertsin. Her şey yolunda giderse… …çok daha cömert olduğumu göreceksin. Hiç merak etme… …her şey konuştuğumuz gibi, şşş! Ha-ha! Eğer Gregor’u alamazsam esir düşeceksin. Ama onlar seni esir aldığını sanacaklar. Her türlü işkenceyi yapacaklar, konuşmayacaksın. Hemen konuşursan şüphe çeker. Sonuna kadar direneceksin. Ve sonra da… …

Koses’in adını vereceksin. Sen hiç merak etme, şeytanı bile kandırırım ben. Haydi! Papaz Gregor’u alamamış olsak da… …Koses’i kendi tuzağına düşüreceğiz. Ruhu bile duymayacak. Osman da… …aradığı suçluyu… …bulmuş olacak. Bitinya’nın kanı… …yeterince aktı Osman Bey. Ben nihai bir barış isterim. Destur var mıdır Beyim? Gelesin Boran. Katalan konuştu beyim… …emir aldıkları kişi… …Mihail Koses.

Leave a Comment